Noutăți

Plafonarea prețurilor RCA, pe masa Guvernului. Ce tarife vor plăti șoferii în următoarele șase luni

Privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 5 aprilie 2023

 

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul roman cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din UcrainaPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Statutul Lucrătorului Cultural ProfesionistPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERNPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaiePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţiiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi TurismuluiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română -ASFR şi de completare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi InfrastructuriiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER şi de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi InfrastructuriiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii .,Modernizarea şi dezvoltarea Portului Mineralier Galaţi”PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru constituirea, aprobarea structurii şi modul de funcţionare al Comitetului de Supraveghere pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării ulterioare a sistemului de garanţie-returnarePROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, vecinătăţilor şi valorii de inventar ale unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi evaluării, precum şi divizarea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională de Meteorologie

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea punctului IV, litera c), din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şipentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar în urma reevaluării, ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Universităţii din Oradea, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele Fonduri Voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund) și Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor cu nr. MF 106134, 115082 şi 152341 aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. MF 152341 în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul cu nr. MF 102770 de la UM 0514 Mizil la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea (UM 0460 Râmnicu Vâlcea)

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Livada, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ,,Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Brăila, Tulcea, Constanţa, Arad şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 739 situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Oraşul Aninoasa, Judeţul Hunedoara

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Tomeşti, judeţul Harghita

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Ciceu, judeţul Harghita

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României din Bucureşti

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *