Noutăți

Legile Educației. PSD vrea mai puține probe la Bacalaureat și eliminarea probei complementare profilului

În amendamentele depuse la proiectul Legii învățământului superior, aflat în dezbatere în Parlament, PSD propune diminuarea numărului de probe la Bacalaureat, după cum urmează:

Art. 99 (4) din proiectul de lege să se modifice astfel:

Dacă, în forma actuală a proiectului, la punctul f) sunt prevăzute două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională, PSD propune o singură probă, în care este vizat nivelul de competență B2 din cadrul de referință european: “f) proba B – proba de evaluare a competențelor lingvistice la o limbă de circulație internațională, în acord cu descriptorii elaborați pe baza programelor școlare. Rezultatul evaluării se exprimă prin niveluri de competență corespunzătoare celor din Cadrul european comun de referință pentru limbi străine. Nivelul de competență vizat este echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi străine. Examenele cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot fi echivalate conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.”, scrie edupedu.ro

Dacă în actualul proiect proba E însemna două probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării, PSD propune o singură probă:  “i) proba E – probă scrisă, obligatorie, specifică profilului sau specializării, pe baza standardelor naționale de evaluare”.În același timp, proba F, care însemna proba de evaluare a competențelor de bază complementare profilului, este înlocuită în amendamentele înaintate de PSD cu o probă de evaluare a competențelor la o disciplină “din trunchiul comun”: “j). proba F – probă scrisă pentru evaluarea competențelor de bază la una din disciplinele studiate din trunchiul comun, alta decât cea de la probele A1, A2, A3, D și E.” În același timp, PSD propune eliminarea prevederilor ce descriu desfășurarea probei complementare profilului (Art. 99 alin (6)).

În privința probelor scrise obligatorii specifice profilului, PSD dorește următoarea structură, conform amendamentelor depuse, prin care s-ar diminua numărul acestor probe:

“pentru filieră teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică: Matematică.pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea științele-naturii, o probă la alegere între Matematică/Fizică/Biologie;pentru filiera teoretică, profilul umanist, specializarea științe sociale: Istorie;pentru filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie: Istorie;pentru filiera tehnologică, o probă specifică domeniului de pregătire;pentru filiera vocațională, o probă dintre disciplinele relevante pentru profilul predominant al specializării.”

Tot PSD propune modificarea sistemului de evaluare la probele de Bacalaureat, pentru a stabili condițiile minime de promovare, astfel:

La probele orale de limbă română / limbă maternă – cel puțin nota 5 (în locul calificativului admis)La proba de limbă străină, cel puțin nivelul B2 (în locul sistemului diferențiat în cazul celor două probe prevăzute în proiectul actual)

În cazul prevederilor referitoarea la examenul de certificare a calificării pentru care pot opta absolvenții de la anumite filiere și specializări, prevederi incluse în art. 101 din proiectul Legii, PSD propune o altă modificare. Dacă în proiectul actual e prevăzut că proba practică a examenului de certificare poate fi echivalată cu proba E a examenului de Bacalaureat (una dintre probele scrise specifice profilului), amendamentul acestui partid propune eliminarea acestei posibilități.

În același timp, PSD propune eliminarea aliniatului care prevede că “(6) Obținerea certificatului care atestă nivelul 4 de  calificare, conform alin. (5), nu este condiționată de promovarea examenului național de bacalaureat.”

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *