Noutăți

Klaus Iohannis a semnat o lege importantă pentru participarea României la Sistemul de Informații Schengen

Legea stabileşte măsurile premergătoare, condiţiile şi procedurile referitoare la introducerea şi prelucrarea în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, a semnalărilor de interes naţional, în aplicarea la nivel naţional a anumitor prevederi cuprinse în următoarele regulamente europene: a) Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, denumit în continuare Regulamentul SIS returnare; b) Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi de modificare şi abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul SIS verificări la frontiere; c) Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare şi de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul SIS cooperare.

SINS conţine semnalări cu privire la persoane sau obiecte, corespunzător tipurilor de semnalări prevăzute de regulamentele europene. SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS şi este destinat să asigure posibilitatea, pentru autorităţile naţionale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea, administrarea, monitorizarea, dezvoltarea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la N.SIS.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *